The Happy Birthday Project avslutas (och jag är numera Sveriges bästa Happy Birthday-sångare)

I ett år har jag nu hållt på med The Happy Birthday Project. Enkelt förklarat har det gått ut på att sjunga Happy Birthday till alla vänner på Facebook som publicerat sin födelsedag dag, eller ännu enklare men mer diffust förklarat – ett konstprojekt. En del kommer att sakna min sånger och en del kommer att tycka att det är skönt att se mitt sjungande nylle dyka upp varje dag i nyhetsflödet; ”Va fan håller galningen på med?”, slipper de fråga sig.

Första Happy Birthday-videon: Happy birthday Borgis-san. Inspelad 13/11 2010 under pågående frukosten.
Första Happy Birthday-videon: Happy birthday Borgis-san. Inspelad 13/11 2010 under pågående frukosten.

Projektet har flera sidor som inte är helt uppenbara,  kort kan jag sammanfatta dem som :

  • Ett sätt att undersöka hur man kan vara personligare på Facebook. T ex lägg ner tid på att förmedla en gratulation och inte på löpande band enbart skriva ”Grattis!”.
  • Underhålla  (Entertain the world – ett nytt projekt jag tänkt ut). Att få personer att känna sig uppskattade när man lägger ner tid på att göra en speciell gratulation är en form av underhållning, samt har det lockat till en hel del skratt.
  • Ett sätt för mig att tvinga mig själv utföra något i ett år bara för att visa att jag kan slutföra saker. Efter detta bör jag inte ha några problem att slutföra vettigare saker som studier, företagande och andra projekt. ”Kunde jag sjunga Happy Birthday i ett så ska jag nog klara av att slutföra mina studier” ska jag tänka. Japp, du gissar rätt, det kommer att bli en anekdot av detta.
  • Personlig marknadsföring. Det var inte en uttänkt aspekt i projektet, men det visade sig att födelsedagssångerna ledde till en marknadsföring av mig som person. När man kommer till en fest är det ofta någon som börjar prata om mina sånger på Facebook.
För dig som kommer att sakna min underbara födelsedagssånger så tänker jag avslöja att jag har en ny projektidé där sångerna kommer att ingå, men det är ett projekt som ligger längre fram i tiden. Du kan också se dem (lite mer än 720 födelsedagssånger och 168 minuter film blev det), lyssna på dem och skickar runt dem till dina vänner, och du hittar dem på YouTube uppdelade i tre spellistor:
The Happy Birthday Project (Part 1)
The Happy Birthday Project (Part 2)
The Happy Birthday Project (Part 3)
The Happy Birthday Project (Part 4)
Sista Happy Birthday-videon som ingår i projektet: Happy birthday Kerstin-san. Inspelad 12/11 2011 under pågående frukosten.
Sista Happy Birthday-videon som ingår i projektet: Happy birthday Kerstin-san. Inspelad 12/11 2011 under pågående frukosten.

Imorgon knyter jag ihop påsen genom att göra några jubileumssånger till de personerna som fick de första sångerna av mig på Facebook.

Och, förresten, vill du att jag sjunger en sång till dina vänner så får du köpa en sång för 100 kr. De kommer att uppskatta det. 😉

Sveriges bästa Happy Birthday-sångare har talat!

Konstnärskap & entreprenörskap

”Gold mining consists of shifting three tons of rubbish for each ounce of gold extracted” (Allan Fletcher)

Allt du gör blir kanske inte bra, men du är på god väg att lyckas om du bara försöker. Släng ur dig alla dina idéer och se vilka som fungerar. Lär dig och utvecklas. Hitta ditt språk. Omfamna din kreativa sida.

All was good (small)
All was good (small)

Importera flera bloggar (RSS-flöden) till Facebook

Många finns det av oss som använder oss av och publicerar på flera bloggar. Anledningen kan t ex vara att vi har en privat blogg, en företags blogg samt bloggar som är nischade och enbart innehåller information inom ett ämne.

För oss som använder Facebook som socialt redskap finns det en smidig funktion hos Facebook som gör att vi kan importera blogginlägg direkt till Facebooks "Anteckningar", och våra vänner får nu ta del av informationen från bloggenpå Facebook (ett sätt att bl a att nå fler läsare).
Problemet med Facebook är, i skrivande stund, att man enbart kan importera ett RSS-flöde (mycket märkligt tycker jag – teamet bakom Facebook borde ha koll på att många bloggare har flera bloggar).

För att kringgå detta problem kan man dock skapa ett RSS-flöde som importerar RSS-flödet från samtliga bloggar. Ett sätt att göra detta på är att använda sig av Yahoo! Pipes.

1. Gå till Yahoo! Pipes.

2. Sedan väljer du Create a pipe.

Yahoo Pipes

3. I höger meny under kategorin Sources, väljer du Fetch Feed (tryck på plustecknet [+]). Klistra sedan in adressen till RSS-flödet för första bloggen i fältet. Sedan klickar du på plustecknet (+) sidan om URL i "Fetch Feed"-rutan, ett nytt fält dyker nu upp och där kan du lägga till ytterligare RSS-flöden (fortsätt så till du lagt till samtliga RSS-flöden du vill ha med).

4. I höger meny under kategorin Operators, väljer du Sort (tryck på plustecknet [+]). Här väljer du sedan hur du vill att det nya RSS-flödet ska sortera de importerade RSS-flödena. Själv väljer jag att sortera inläggen från bloggarna i datumordning, där nyast inlägg visas först. För att göra detta väljer du "Sort by item.pubDate in descending order".

5. Ta sedan tag i den runda ringen längst ner i rutan "Fetch Feed" och dra den till den översta rundningen på rutan "Sort", för att koppla ihop de två rutorna.

6. Ta sedan tag i den runda ringen längst ner i rutan "Sort" och dra den till den översta rundningen på rutan "Pipe Output ", för att koppla ihop de två rutorna.

7. Klicka på Save och sedan Run Pipe…

8. Välj sedan Get as RSS.

9. Kopiera URLen i webbläsaren.

10. Logga in på ditt Facebook-konto. Gå till Inställningar -> Applikationsinställningar -> Anteckningar ->
Redigera inställningar för import.

11. Klistra in RSS-flödet (URLen) från punkt nr 9 (ovan) och klicka på Importera.

Nu borde det fungera. Flera bloggar importeras till Facebook.

How to import several blogs (RSS feeds) to Facebook

I’ve been lazy, I used Google Translate to translate this text from Swedish to English. I apologize for the language. (Jag har varit lat, jag använde Google Translate för att översätta denna text från svenska till engelska. Jag ber om ursäkt för språket.)

Many of use and published on several blogs. The reason may eg be that we have a private blog, a corporate blog and blogs that are niche-oriented and contain only information within a certain topic.

For us who use Facebook as a social tool, there is a smooth function on Facebook that allows us to import the blog posts directly to Facebook using "Notes", and our friends can now read the information from your blog on Facebook (one way among others to reach more readers) .
The problem with Facebook is, at the time of writing, that you only can import one RSS feed (very strange, I think – the team behind Facebook should know that many bloggers have multiple blogs).

To circumvent this problem, you can create one RSS feed importing RSS feeds from all your blogs. One way of doing this is to use the Yahoo! Pipes.

1. Go to Yahoo! Pipes.

2. Then select Create a pipe.

Yahoo Pipes

3. In the right menu under the category Source, choose Fetch Feed (press the plus sign [+]). Then paste the URL of the RSS feeds for the first blog in the field. Then click the plus sign (+) next to the URL in the ’Fetch Feed’ box, a new field are now emerging where you can add additional RSS feeds (continue until you have added all the RSS feeds you want publish).

4. In the right menu under the category Operators, select Place (press the plus sign [+]). Here, choose how you want the new RSS feeds tosort the imported RSS feeds. Personally I choose to sort the posts from my blogs in date order, where the newest posts appear first. To do this, select "Sort by item.pubDate in descending order".

5. Then take hold of the ring at the bottom of the box "Fetch Feed" and drag it to the top ring of the box "Sort", to connect the two boxes.

6. Then take hold of the ring at the bottom of the box "Sort" and drag it to the top ring of the box "Pipe Output", to connect the two boxes.

7. Click Save and then Run Pipe …

8. Then select Get as RSS.

9. Copy the URL in your browser.

10. Log into your Facebook account. Go to Settings -> Application Settings -> Notes -> Edit import settings.

11. Paste the RSS feed URL from No 9 (above) and click Import.

Now it should be working. Multiple blogs will be imported to Facebook.

Jag har inte slutat blogga

Jag fick idag frågan från Jimmy gällande om jag slutat blogga.

Svaret är:
”Nej, jag har inte slutat blogga, men det har blivit en ofrivillig paus.
Företaget växte kraftigt i höstas och sedan har jag flyttat till nya lokaler, vilket medfört att tiden och orken inte räckt till.

Jag beräknar komma igång med bloggande igen inom kort.”

Domänen www.liljankoski.com återerövrad

År 2005 lyckades jag missa att betala för att få behålla domännamnet www.liljankoski.com, den första domän jag någonsin registrerat (efter att ha haft min första hemsida på en svårstavad Telenor-kundsadress).

När domänen (www.liljankoski.com) väl släpptes lös igen (2005) missade jag att registrera den och någon annan, för mig ännu okänd person/företag, köpte domänen. Sedan dessa har jag dock haft liljankoski.com under uppsikt för att förhoppningsvis en dag åter kunna ta tillbaka domännamnet. liljankoski.com har inte använts till annat än vara parkerad och mina förhoppningar om att den skulle släppas förr eller senare stärktes ju längre tid det gick.

1. Sedan september i år (2007) har jag suttit på helspänn. Först väntade jag in det datum då liljankoski.com åter skulle förnyas, för att se om den okända ägaren åter skulle betala och behålla domänen. Ägaren hade 30 dagar på sig att förnya domänen. Någon förnyelse gjordes inte.

2. Efter detta hamnade domänen under 10 dagar i ”Holding period”, då företaget som skött registreringen behöll domänen för att se om den gick att sälja på domänauktion. Ingen förnyelse gjorde.

3. Sedan hamnade domänen i ”Redemption Period” under 35 dagar (då förra ägaren har rätt att för en summa, ca $185, få tillbaka domänen). Inget hände.

4. Nu kom det ytterligare några dagar då det inte gick att försöka registrera domänen.

5. I början av december verkade det som om jag kunde registrera domänen via Loopia. Detta gjorde jag, betalade och var full av glädje. Efter några timmar fick jag ett mejl från Loopia där de informerade att det tyvärr inte gått att registrera domänen, och jag trodde att någon annan redan hunnit före.

6. Idag, när jag satt och kollade om en del domäner var tillgängliga, passade jag även på att testa om liljankoski.com var ledig (man ska aldrig ge upp). Till min glädje visade sig liljankoski.com att vara ledig, och den är nu registrerad samt pekar den för tillfället till liljankoski.se.

Testa själv:

www.liljankoski.com (OBS: Det kan hända att domänen i framtiden blir en egen sajt).

[tags]domän, domäner[/tags]

Matrecept på Ninasmat

David & Nina är två personer jag kommit i kontakt med i samband med utvecklingen av Lilon.se.

Tillsammans driver de Ninasmat som bland annat skriver om nyttig mat samt finns det en hel del matrecept att ta del av.

De jobbar, liksom jag, aktivt med sin sajt och det är alltid kul att följa andra på deras väg inom internetetableringen.

Själv är det sällan jag använder recept (blir tyvärr inte så mycket matlagning som jag skulle vilja), utan jag håller mig till mat som jag redan känner till (inte mycket det). Matlagning är något jag helst gör i grupp tillsammans med vänner och oftast är det någon annan som håller i receptet samtidigt som de håller mig från kniven. Dock måste jag skryta med att jag är en kung på att grädda våfflor (kanske delar jag med mig av mitt hemliga recept någon dag).

I tider som dessa när julen närmare sig så kan man passa på att kolla in deras recept på julmat.

[tags]Mat, Recept[/tags]

Vektorisera en bild

Ibland är man i behov av att vektorisera en bild, alltså en bild som bygger på vektorgrafik. Enkelt förklarat innebär det att du kan förstora och förminska bilden utan att den ”pixlar” sig.
Denna typ av bilder används ofta inom tryckbranschen och därför krävs ofta en vektoriserad bild från företag som ska trycka sin logo på t ex pennor, brevpapper, muggar, visitkort mm.

Som en illustration på programmet har jag här vektoriserat några bilder på mig själv:
Vektoriserad bild i AlgoLab Photo Vector

Har man redan en bild på sin logo, som inte är uppbyggd på vektorgrafik kan man antingen låta ett företag som jobbar med grafik att vektorisera bilden, eller så kan man försöka att göra det själv.
Jag är en sådan som gärna gör det själv när det handlar om enklare ingrepp.

Men, för att vektorisera en bild behöver man även ett program som kan fixa vektoriseringen. Gärna ska programmet så mycket som möjligt av hela processen, så att man slipper göra för många ingrepp med hjälp av Adobe Photoshop eller Adobe Illustrator.
På min jakt efter denna sortens program hittade jag AlgoLab Photo Vector från AlgoLab. Programmet är enkelt att manövrera; Allt man behöver göra är att…

1. …ha bilden man vill vektorisera i JPEG (JPG)-, BITMAP- eller PNG-format.
2. …öppna bilden i AlgoLab Photo Vector.
3. …trycka på Sequence of Operations (nu vektoriseras bilden)
4. …spara bilden.
(5.) …eventuellt göra en del finjusteringar.

Programmet laddar du ner här: AlgoLab Photo Vector

[tags]Vektorgrafik, Grafik, Logo[/tags]

Life on Mars & en toalett från en annan värld

My name is Sam Tyler. I had an accident and woke up in 1973. Am I mad? In a coma? Or back in time?

Ovan citat taget ur TV-serien Life on Mars.

Ungefär samma frågor skulle jag ställa mig om jag vaknade upp på denna toalett (Am I mad? In a coma? Or back in time?):

Toalett från en annan värld

Toaletten är centralt belägen i min mammas hus och används dagligen. Nästan allt annat i huset har förändrats med ombyggnader, ca 2 st omtapetseringar mm, men just utseendet på denna toalett har stått orört under alla år, så när som på att en brun heltäckningsmatta som plockats bort. Tapetmönstret är så gammalt att det åter är på mode.
Kulturmärkt? Kulturminne?

[tags]Life on Mars, Mars, Toalett, Toaletter, Tapet, Tapeter, Mode, 70-tal, 1970-tal, 1970-talet, 70-talet, Kulturmärkt, Kulturminne[/tags]