Lär dig om e-handel, sökmotoroptimering & affiliate. Samlad kunskap sedan 2005.

Vinstmaximera är svårt när man är liten

Vinstmaximera är svårt när man är liten och jobbar själv. Skriver jag en artikel eller gör en produktfilm som kanske tar 1-2 timmar tar det längre tid för mig att få dessa timmar betalda. Det tar dagar, månader och kanske t o m år innan den tid jag lagt ner på att skriva artikeln är betald.

Hade jag haft en större kundkrets eller läsekrets som snabbt kunde ta del av artikeln, eller någons som snabbt kunde sälja in artikeln till en större kundkrets direkt, då skulle timmarna snabbt vara betalda. Får väl ta och återpublicera vissa artiklar i framtiden.

Nu ska jag jobba vidare med marknadsföringen, fortsätta skriva artiklar, gör produktfilmer och sträva mot en framtid med växande kund- och läsekrets och vinstmaximering! 🙂

Meny