Omnikanal/Multikanal inom e-handel/handel

Inom e-handelsvärlden talas det väldigt mycket om omnikanal för tillfället.
I korta drag handlar det om hur man på bästa sätt ska kombinerar e-handeln med den den fysiska handeln (butikshandel).

I sann weberiansk meningen är det lätt att prata om, och definiera idealbilden av vad en omnikanal är. Det viktigaste för företagen är dock hur en omnikanal fungerar rent praktiskt. Och rent praktiskt finns det sällan något som lever upp till en teoretiskt idealtyp.

Det viktiga med din affärsidé är att den fungerar – att du i slutändan av dagen får pengar till mat på bordet. Inte att ditt företag lever upp till ett företagsteoretiskt ideal.

Lyckas med e-postmarknadsföring: 4 tips

Det senaste året har jag lagt mycket tid på att praktiskt lära mig mer om e-postmarknadsföring – både när det gäller nyhetsbrev och uppföljning av kunder som utfört ett köp i webbutiken, samt uppföljning av kunder som registrerat sig som kund men ej utfört ett köp.

Sammanfattat innehåller den här artikeln mina praktiska erfarenheter kring:

 • Nyhetsbrev
 • Uppföljning av befintlig kund som genomfört ett köp
 • Uppföljning av befintlig kund som ej utfört ett köp

Skilja på bred marknadsföring och riktad marknadsföring.

Det är viktigt att skilja på bred marknadsföring och riktad marknadsföring1)Givetvis är detta behov olika stort beroende på hur nischad kundgrupp du redan har..

Den breda marknadsföringen är en kampanj som riktar sig till stora delar av dina nyhetsbrevsprenumeranter (t ex ett nyhetsbrev till samtliga kunder i Sverige), medan den riktade marknadsföringen riktar sig till en mindre del av dina kunder (t ex enbart kunder som köpt en viss produkt).

Bred kampanj

För bästa resultat med en bred kampanj är min rekommendation att satsa på ett enkelt budskap, och gärna ska det vara ett säsongsorienterat budskap.

 • Enkelhet. Min uppfattning är att ger bättre genomslag. Pyntar du ditt e-postutskick med för mycket information, för mycket olika sorters produkter, för många olika sorters erbjudanden,  så blir budskapet för oöverskådligt. Kunden bör snabbt kunna förstå vad det är för kampanj. En bra bild och en kort text som förmedlar ett tydligt budskap är att föredra.

  Enkla och tydliga kampanjer ger ett bättre resultat.

 • Säsongsrelaterat. Vissa säsonger är mer tydliga än andra. Har du inte redan kolla på säsonger då olika produkter säljer bättre, är mitt tips att studera dina kunders köpbeteende. Se till att dina kunder får ditt e-postutskick i rätt.

  En säsongsrelaterad kampanj både påminner tidigare kunder som köpt en viss säsongsvara om att köpa den nytt, samt uppmärksammar du kunder som tidigare inte köpt säsongsprodukterna om deras ”behov” av produkterna.

 • Rabattkupong. Rabattkuponger med hög rabattsats och fraktfritt ger bra respons. Min generella ställning är dock att man inte ska vänja sina kunder vid rabattkuponger, då de i sådant fall alltid tycks invänta nästa order till de får nästa rabattkupong.
  Jag tror på rabattkupongen som ett enstaka erbjudande någon gång om året – t ex under perioder då man naturligt har en lägre orderingång (sommaren)

Riktad kampanj

De kampanjer som fungerar bäst är de riktade kampanjerna. En riktad kampanj kräver att du kan rikta e-postutskicket till ett viss segment av din kunder.

 • Segmentering. Följ upp de kunder som köpt en viss produkt, eller köpt från en viss produktkategori. Påminn dem om att de kanske behöver påfyllning av produkterna.
  Kunder som inte köpt produkten ser sällan ett värde i sådana kampanjer, så låt dem slippa få dessa e-postutskick, annars slutar de kanske att prenumerera på dina nyhetsbrev.

Sammanfattat: Lyckas med e-postmarknadsföring: 4 tips

 1. Enkelhet
 2. Säsongrelaterat
 3. Rabattkupong
 4. Segmentera

(Ett tips är att även återanvänd din kunskap om olika kundsegment och säsongprodukter inom annan marknadsföring såsom brevutskick/direktmarknadsföring, affiliateannonsering, tidningsannonser etc)

Fotnot   [ + ]

1. Givetvis är detta behov olika stort beroende på hur nischad kundgrupp du redan har.