Lär dig om e-handel, sökmotoroptimering & affiliate. Samlad kunskap sedan 2005.

Lilon.se på Facebook - Nya grepp

Lilon.se på Facebook

Lilon.se på Facebook

Sedan juni 2009 har jag haft en sida på Facebook för Lilon.se.  Ännu presenteras detta inte i webbutiken, men information om Facebooksidan går ut till kunder vid köp samt i nyhetsbrev.

Nu ska jag försöka använda sidan mer aktivt och min tanke är att jag ska presentera minst två produkter i veckan, såväl nya som inarbetade produkter.

Samtidigt har jag passat på att koppla Facebooksidan till Twitter där det numera också finns ett konto för Lilon.se, så att dessa nyheter automatiskt även publiceras där.

Meny