Lär dig om e-handel, sökmotoroptimering & affiliate. Samlad kunskap sedan 2005.

Fraktkostnad (inrikes) & E-handel

En av de största utgifterna och "problem" att lösa när det gäller e-handel med fysiska produkter är frakten. Fraktkostnad är något man aldrig kommer ifrån och det finns flera sätt att lösa detta på.

Jag kommar i detta inlägg framförallt diskutera inrikessändningar.

Olika aktörer/fraktbolag

Det finns flera aktörer som man kan kontakta, t ex Posten, Schenker, och DHL som är bland de största aktörerna i Sverige.

Riktar man sin försäljning mot privatpersoner har Posten nästan monopol på tillämpbara fraktsätt (brev och paket). Dock jobbar både DHL och Schenker på att utöka sin verksamhet mot privatpersoner och bygger hela tiden ut sitt nät av uthämtningsställen. Detta påbörjades när man insåg hur viktig e-handeln blivit och hur den hela tiden växer. Här har Posten ett försprång då de faktiskt funnit sedan år 1635 och under väldigt lång tid levererat brev och paket till privatpersoner.
Brev är inget man kan skicka med Schenker eller DHL, dock kan man skicka mindre paket till bättre priser än vad Posten erbjuder i sina standardavtal.

Några steg i DHLs och Schenkers strategi att komma in på privatpersonsmarknaden är t ex att DHL påbörjat ett samarbete med Tradera och Schenker ett samarbete med Adlibris.

DHL och Schenker är inte heller lika inarbetade i privatpersoners medvetande och många föredrar att få paket skickat med Posten (normalt är det inga problem för privatpersoner att få paket via Schenker eller DHL, utan det handlar enbart om en vanesak - givetvis finns det orter där DHL och Schenker ännu inte kan erbjuda samma service som Posten).

Problem & kostnad

Problemet med fraktkostnaden är Din kostnaden hos fraktbolaget samt vilken kostnad du ska ta ut av dina Kunder.

För det första kan vi titta på dina kostnader hos fraktbolaget. Låt oss skilja mellan kostnaden för brev och paket.

Dina fraktkostnader

Brev

Brev är normalt det billigaste alternativet och ett mycket enkelt sätt att nå både privatpersoner och företag med.
Brevleveranser har Posten en monopolställning på (även om Citymail finns).
Vad jag vet kan ingen annan erbjuda en liknade tjänst på svenska marknaden. Denna monopolställning gör det även svårt att förhandla ner priserna för portot.

Kostnad:
Standardkostnaden för att skicka brev ligger mellan 5,50 kr - 77,00 kr.
Är du fakturakund hos Posten kan du dock få rabatt på dessa priser. Rabatten du kan få (utan något särskilt avtal) sträcker sig från några ören till några kronor. Är du en mycket stor kund finns det dock alltid utrymme för ytterligare förhandling.
De enkla tjänsterna för att få dessa rabatter hos Posten heter Porto Betalt samt Frankostämpling. Postens generella prislista för detta hittar du här:
Postens prislistor

Ett problem med Porto Betalt är du måste lämna in brev med ett portovärde över 300 kr exkl moms (= 375 kr inkl moms), annars tillkommer en avgift om 60 kr exkl moms. Tänk då på att värdet måste överstiga 300 kr exkl moms efter att du räknat in rabatten du har för brevsändningen.
Detta tolkar jag själv som att Posten själv föredrar att man lämnar in ostämplade (ej stämplade med Porto Betalt) och överlåter en massa arbete, som tar tid, på dem som jobbar på Posten. Personligen tycker jag det borde vara mycket kostnadseffetivare för Posten att inte ta ut någon kostnad för "småsändningar" och istället låta personalen på Posten jobba med uppgifter och ta emot andra kunder. Man tar upp en hel del kötid när man står och ska betala för 30 brev eller fler som ska stämplas eller frimärkas av de Posten-anställda.

Paket

Här får vi skilja på paket till privatpersoner/konsumenter och paket till företag (även skolor, organisationer, stat räknas till företag mm).

Paket till privatpersoner/konsumenter

Paket till privatpersoner (bl a Postpaket) är även ett område som framförallt domineras av Posten och man blir som e-handlare därför ganska beroende av Postens pakettjänster. Som jag nämnde tidigare så jobbar även DHL och Schenker med att bygga ut sitt distributionsnät för att kunna erbjuda fungerande paketleveranser till privatpersoner, dock har de en bit att gå innan deras service gentemot mottageren kan mäta sig med Postens.

Kostnad:
I dagsläget skulle jag säga att kostnaden för paketleveranser till privatpersoner är lättare att förhandla ner än vad brevkostnaderna är, men Posten har ändå en monopolställning som gör att de kan hålla tillbaka rabatterna ganska rejält på Postpaket.

Paket till företag (även skolor, organisationer, stat mm)

Paket till företag (bl a DPD Företagspaket) är mycket enklare att förhandla ner priset på. Anledningen till detta är att Posten inte har någon monopolställning här, utan det det finns många aktörer som har ett fungerande flöde av paketsändningar till företag. Bland de vanligaste aktörerna har vi som sagt Schenker och DHL.

Kostnad:
Schenker och DHL har redan i sin standardprislista bättre priser än vad Posten har i sin standardprislista (för paket). Det innebär att Posten är beredda att förhandla ner sina priser samt att Schenker och DHL också är beredda att förhandla om sina priser.

Fraktkostnad för dina kunder

Hur ska man då täcka fraktkostnaderna som uppkommer när man skickar något till sina kunder?
Många större e-handelsföretag (och postorderföretag) kan erbjuda sina kunder väldigt låga fraktkostnader eller inga fraktkostnader alls. Då många kunder är vana vid dessa låga fraktkostnader, samtidigt som de inte har en aning om vad den faktiska fraktkostnaden är, medför det att de blir ganska oförstående om man tar ut fraktkostnader över ca 100 kr.
Dock kan det vara väldigt svårt för små e-handelsföretag att erbjuda låga fraktkostnader på paket (brevleveranser är det mycket lättare att ha låga priser på).

Förutom portokostnaden eller kostnaden för att skicka paketet bör man även tänka på att kostnader för emballage och tid tillkommer.

Som litet e-handelsföretag kan det hända att man kan återanvända mycket emballage från sina leverantörer, men när man växer inser man att man till slut måste köpa in nytt emballage då det begagnade inte längre räcker till.

Tiden det tar att packa bör räknas som kostnad om du har anställda eller om tiden det tar att plocka och packa en order går ut över andra sysslor som borde utföras och som skulle inbringa pengar.

Några sätt att täcka fraktkostnaden på är:

1. Du tar betalt för den faktiska fraktkostnaden (fraktkostnad + beräknad emballagekostnad + tid).
Detta innebär att din kund kan få betala höga fraktkostnader för större och tyngre sändningar.

(-) Många kunder avbryter sitt köp om fraktkostnaden blir för stor. Proportionen mellan varans värde (reellt värde eller affektiv värde) kan dock påverka kundens beslut.
Är varan svår att få tag på eller om kostnaden för frakt + varukostnaden är lägre än hos konkurrenter, kan kunden fortfarande tänkas köpa varan.

(+) Du slipper stå för fraktkostnaden. Samt kan du ha lägre priser på varorna då pris på varan inte behöver täcka fraktkostnaden.

2. Du tar alltid ut en fast fraktkostnad som du beräknar täcker dina fraktkostnader.
Du räknar ut vad genomsnittskostnaden för alla dina brev och paketsändningar kommer att kosta och låter kunderna betala denna genomsnittskostnad.

(-) Problemet här är att fraktkostnaden inte alltid, av kunden, upplevs som proportionerlig till varans värda. Samt kommer du vid flera tillfällen få att betala mer i fraktkostnad än vad kunden betalt för.

(+) Det positiva är dock att kunden kanske köper några varor till eftersom fraktkostnaden ändå inte ökar.

3. Du lägger på fraktkostnaden för varan i varans försäljningspris
När du lägger på fraktkostnaden för varan till varans innebär det att du först räknar ut vad du ska betalt för varan, och sedan läggar du till fraktkostnaden i priset. Alltså blir priset "ditt tänkta försäljningspris" + "varans fraktkostnaden" = "försäljningspriset"

(-) Varans kostnad för kunden ökar. Har varan från början ett lågt värde blir det svårt att lägga till fraktkostnaden på priset utan att kunden tycker att varan kostar för mycket (beror dock även på eventuell konkurrens samt generella vinstmarginaler på produkten). Köper kunden flera produkter innebär det att fraktkostnaden betalas flera gånger (även om din faktiska kostnad för frakten inte ökar).

(+) Du kan erbjuda fraktfria leveranser eller låga fraktavgifter.

4. Du använder olika fraktkostnadsklasser
Att använda sig av olika fraktkostnadsklasser innebär att du blandar olika metoder (se metoder 1-3 här ovan) för att räkna ut vad dina kunder ska betala i fraktkostnad.
Kostnaden kan t ex baseras på dina faktiska fraktkostnader, men att du även använder dig av en genomsnittsmetod.
4.1 Du räknar t ex ut vad din genomsnittskostnaden är för en vara som väger mellan 0-99 gram, varor som väger mellan 100-499 gram, varor som väger mellan 500-1000 gram etc.
4.2 Du kan även sätta en fraktkostnad på dessa intervall som du vet alltid täcker den faktiska kostnaden för frakten. Alltså skulle fraktkostnaden för en vara som väger 150 gram vara det samma fraktkostnaden för en vara som väger 450 gram (enligt exemplet ovan). För att vara säker på att fraktkostnaden täcker dina kostnader sätter du alltså en fraktkostnad som baseras på den högsta faktiska kostnaden (antagligen kostnaden för varan som väger 450 gram).

(-) Problemet här är att fraktkostnaden inte alltid, av kunden, upplevs som proportionerlig till varans värda.

(+) Du slipper oroa dig för att betala högre fraktkostnader än vad du får in. Samt har du större möjlighet att hålla lägre priser då varans kostnad inte behöver täcka eventuella skillnader mellan den faktiska fraktkostnaden och den fraktkostnad som kunden betalar.

Egen erfarenhet

När jag började med e-handel och försäljning via nätet satte jag upp fyra fraktkostnadsklasser. För paketsändningar tog jag ut en kostnad som låg över 100 kr och som baserades på Postens priser. Antalet kunder som köpte stora, tunga eller många produkter som resulterade i att varorna skulle skickas som paket var väldigt lågt.
Efter att ha förhandlat med Posten gällande priserna på paket sänkte jag priset för paketsändningar till 99 kr. Detta ökade försäljningen av större, tyngre produkter, samt var många fler kunder beredda att köpa några varor extra.

Jag rekommenderar dock att alltid se till att fraktkostnaden täcks antingen av varuvärdet eller genom att ta ut en fraktkostnad som täcker din faktiska fraktkostnad. Som liten e-handlare kan det vara svårt att erbjuda alldeles för generösa fraktkostnader då det tyvärr många gånger "utnyttjas" av kunder och medför stora kostnader för dig.
Fraktkostnaden är, som sagt, tyvärr redan en väldigt tror kostnad för dig som e-handlare när det gäller försäljning av fysiska produkter.

Själv tror jag att medvetenheten för de faktiska fraktkostnaderna hos allmänheten/kunderna hela tiden ökar, i samma takt som e-handeln ökar. Allt fler kunder förstår att små e-handlare inte kan erbjuda samma fraktkostnader som de stora etablerade e-handels- och postorderföretagen. Därför tror jag inte att fraktkostnaden kommer att bli något större problem att motivera i framtiden, samt hoppas jag på att DHL och Schenker samt ytterligare aktörers intåg kommer att pressa priserna på de faktiska fraktkostnaderna.

Du kan givetvis testa dig fram och hitta olika metoder och blandmetoder som passar dig och dina produkter. Har du fler idéer gällande fraktkostnaden så hör gärna av dig.

Meny